Geboren in 1983, Tel Aviv. Geboren in 1983, Tel Aviv. Sirah en Eitan (1983) werken samen rond ruimtelijke en temporele ervaringen die zich verhouden tot fotografisch en architecturaal materiaal, als oppervlaktes die ervaringen kunnen registreren. Ze ontwikkelen beeldtalen die argwanend staan tegenover lineaire verhaallijnen, zeker zoals die actief zijn in geschiedschrijving. Doorheen het medium proberen […]

Geboren in 1983, Tel Aviv.
Geboren in 1983, Tel Aviv.

Sirah en Eitan (1983) werken samen rond ruimtelijke en temporele ervaringen die zich verhouden tot fotografisch en architecturaal materiaal, als oppervlaktes die ervaringen kunnen registreren. Ze ontwikkelen beeldtalen die argwanend staan tegenover lineaire verhaallijnen, zeker zoals die actief zijn in geschiedschrijving. Doorheen het medium proberen ze die op een poëtische manier op te waarderen.

Hun werken gaan op zoek naar een bepaald soort spookachtige aanwezigheid, een spoor in het collectieve geheugen dat collectief vergeten kracht bijzet.

Het laatste werk van het duo gaat dieper in op het poëtische falen van een aantal plaatsen en momenten waar mensen samenkomen. Het vraagt ons om deze mislukkingen te beschouwen als een alternatieve manier om zich samen iets of iemand te herinneren.

Vanuit die momenten waar de collectieve ervaring en identiteit elkaar overlappen, gaat het werk van Sirah en Eitan op zoek naar artistieke processen en werkmethodes die collectiviteit kunnen opwaarderen doorheen het statuut van een toeschouwer.

---