Eloïse Lega geboren in 1996 in België.

 

Een spoor nalaten.

Vluchtige elementen ontwikkelen zich.

Een woord, een gevoel, een gebeurtenis, een scène…

Aspecten die voorbestemd zijn om vergeten te worden, om slechts één ogenblik te worden ervaren en in de loop van de tijd uitgewist te worden.

Deze vergankelijke substanties, of ze nu alledaags zijn, persoonlijk of verbonden met de wereld in het algemeen; met een soms bespottelijk of onmeetbaar aspect, zijn de bron van mijn projecten: het gevoel de verdwenen persoon dicht bij zich te houden, de pijn van de woorden en de onmacht tegenover ontmoetingen, het verdriet tegenover het leed dat andere wezens treft, de wil om aan vreemden iets aan te bieden, een herinnering te bewaren, ook al is die miniem.

---