Oussama Tabti geboren in 1988 in Algerije.  Tabti kijkt in zijn werk met een kritische blik naar de hermetisch afgebakende geopolitiek, die bestaat uit onneembare grenzen en culturen die zich op zichzelf terugtrekken. Zo hekelt hij op geheel eigen wijze, de moeilijkheid om te leven en te werken in een wereld die weliswaar is geglobaliseerd, […]

Oussama Tabti geboren in 1988 in Algerije. 

Tabti kijkt in zijn werk met een kritische blik naar de hermetisch afgebakende geopolitiek, die bestaat uit onneembare grenzen en culturen die zich op zichzelf terugtrekken. Zo hekelt hij op geheel eigen wijze, de moeilijkheid om te leven en te werken in een wereld die weliswaar is geglobaliseerd, maar die wantrouwig staat tegenover en bevreesd is voor al wat vreemd en anders is.

De “onzichtbaren” is een van de benamingen waarmee de chibanis worden aangeduid. Dit zijn oudere, uit de Maghreb afkomstige voormalige arbeidsmigranten die zich in Frankrijk vestigden. Iemand of iets wordt onzichtbaar vanaf het moment dat we er geen aandacht meer voor hebben. De chibanis worden oud en sterven in een soort van algehele eenzaamheid en onverschilligheid.

Sinds de chibanis zijn belangstelling opwekten, ontdekte Tabti hoe discreet deze mensen aanwezig zijn en observeert hij hun gebaren en gewoontes. Zo viel hem met name hun wel heel specifieke manier van kleden op die zowel bescheiden als gedistingeerd oogt.

In deze installatie maakt Tabti gebruik van de door de chibanis gedragen kleding en accessoires. Ze zijn te vinden in sommige etalages en displays van winkels waar ze een zoveelste getuigenis vormen van hun zo discrete bestaan.

---