Artcontest 2024, ….

De wedstrijd staat open voor kunstenaars met de Belgische nationaliteit of die in België wonen en die niet ouder zijn dan 35 jaar.

Deelname aan de wedstrijd is gratis.
De geselecteerde kunstenaars staan zelf in voor de tentoonstellingskosten alsook voor de kosten van het vervoer.
Alle beeldende uitingsvormen en expressiemiddelen mogen worden gebruikt. Elke artistieke beeldtaal is welkom. Bij het tentoonstellen van de kunstwerken dient echter wel rekening te worden gehouden met de materiële mogelijkheden die de tentoonstellingsruimte biedt. Audiovisuele werken mogen enkel op  USB-stick formaat worden aangeboden.

 

Samenstelling van de jury

Carine Bienfait, artdirector JAP Brussel

Simon Delobel, kunsthistoricus en curator

Liliane De Wachter, curator Mukha

Bas Hendrikx, curator KANAL-Centre Pompidou.

Catherine Mayeur, docent kunstgeschiedenis

 

Inschrijvingsformulier en inschrijvingsvoorwaarden

  1. Kandidaten moeten een bestand in A4-formaat van maximaal 25 pagina’s in papier en pdf indienen.
  2. Download dit inschrijvingsformulier 2024
  3. registreer u hier online door uw pdf-bestand (max. 5MB) en de links naar uw video’s (als u video presenteert) toe te voegen.
  4. 4. Stuur uw papieren dossier naar 21 Rue de la Concorde, 1050 Brussels

 

Het dossier moet volgende bevatten :

–  het door de kandidaat ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier 2024

– een curriculum vitae

– foto’s van het project (foto’s, schilderijen, tekeningen, installaties, projecties, enz)dat u wenst te presenteren.

– een beschrijving van het artistieke proces en de aanpak van de kunstenaar

–  een foto van de kandidaat

Kunstenaars die audiovisueel werk presenteren dienen de links naar hun videoclips in de daartoe voorziene vakjes te plakken onder “online inschrijving”.

Het staat de kandidaten vrij te kiezen voor eender welk thema of onderzoeksproject.

 

De data

De online inschrijvingen en de dossiers met de inschrijfformulieren moeten uiterlijk op:

de 23 juni 2024

Adres:

Eendrachtstraat 21, 1050 Brussel (niet aanbellen en geen stukken aangetekend verzenden aub).

De tentoonstelling zal te bezichtigen zijn vanaf september 2024.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op de openingsreceptie van de tentoonstelling.

 

De prijzen

Prijs van de Nationale Loterij: 2 prijzen ter waarde van 3.000€.
– Prijs Sabam for Culture van 3.000€
Prijs van de Botanique: een solotentoonstelling in de Botanique in 2025-2026.
– Prijs Intermondes/ArtContest: een residentie van 2 maanden in het Centre Intermondes in La Rochelle in 2026-2027, samen met een productiebeurs van 750€ en de ArtContest priis in de vorm van een beurs ter waarde van 1.500€ voor het verblijf
Prijs van de Stad Brussel: een solotentoonstelling in de Centrale.box in de Centrale in 2025-2026 en een productiebeurs van 2.500 €.
Prijs van Cadr’art:een cheque ter waarde van 1.000€ voor aankoop van materiaal bij Cadr’art.

 

Aanvullende informatie

De resultaten zullen vanaf 15 Juli op de homepage van de site worden geplaatst.

De 10 kandidaten van wie het werk door de jury werd geselecteerd, zullen hiervan per e-mail in het begin van juli op de hoogte worden gebracht.

Voor elke geselecteerde kandidaat zal op www.artcontest.be een webpagina worden aangemaakt met een link naar het cv van de kunstenaar, met afbeeldingen van het werk en een door de kandidaat opgestelde presentatie in tekstvorm (aan te leveren in FR-NL-EN).

De tentoonstelling zal vanaf september 2024 in Maison des Arts te zien zijn.

De prijzen zullen tijdens de openingsreceptie van de tentoonstelling worden uitgereikt aan de eerste drie laureaten.

Winnaars van voorgaande edities moeten 5 jaar wachten voordat zij opnieuw aan de wedstrijd mogen deelnemen.

Niet geselecteerde kandidaten kunnen vanaf 1 november 2024 en enkel op vrijdagmorgen hun dossiers komen ophalen op bovenvermeld adres. Dossiers die vóór eind december 2024 niet zijn afgehaald, worden geacht definitief te zijn achtergelaten.

Kandidaten die zich inschrijven voor deelname aan de wedstrijd, aanvaarden volledig en zonder voorbehoud  alle voorwaarden van dit reglement.

Het organisatiecomité zal de grootst mogelijke zorg dragen voor alle werken en sluit daartoe ter dekking een verzekering af voor een bedrag van ten hoogste 1.600€ per werk.

Alle informatie met betrekking tot het verloop van de wedstrijd kunt u vinden op onze website www.artcontest.be. Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij Mevr. Valérie Boucher.

 

 – www.artcontest.be –