Jolien De Roo is de eerste laureaat van ArtContest 2018, gesponsord door Boghossian Foundation. Ze toont recent werk in haar solotentoonstelling in de Project Space van de Villa Empain.

De Roo bevraagt de relatie tussen de aanwezigheid en de afwezigheid van de betekenis van het beeld. In de nauwkeurig geconstrueerde en gelaagde beelden wisselen herkenbare en onherkenbare elementen elkaar af, worden abstractie en figuratie door elkaar gebruikt. Dubbelzinnige en ambigue vormen worden daardoor vaak personages binnen de enscenering van het beeld. Geïntrigeerd door het idee om een universum te creëren waarin al die personages samenkomen, kan geen enkel werk op zichzelf worden begrepen en relativeert elk beeld zichzelf. Op die manier vraagt Jolien De Roo zich af in hoeverre ze als kunstenaar de betekenis van haar werk zelf kan manipuleren; wordt de betekenis van het beeld uitsluitend toegekend door de toeschouwer of heeft de kunstenaar hierin de bovenhand?