Geboren in 1979, Borgerhout. De multimediale praktijk van Pieter De Clercq is in de traditionele schilderkunst en architectuur geworteld. Zowel het picturale als het architecturale worden vanuit hun essenties benaderd. Het schilderij wordt een object dat over kleur of illusie, factuur, textuur, materialiteit van de verf, de drager en de schilderkundige handeling kan gaan; ruimtelijke […]

Geboren in 1979, Borgerhout.

De multimediale praktijk van Pieter De Clercq is in de traditionele schilderkunst en architectuur geworteld. Zowel het picturale als het architecturale worden vanuit hun essenties benaderd. Het schilderij wordt een object dat over kleur of illusie, factuur, textuur, materialiteit van de verf, de drager en de schilderkundige handeling kan gaan; ruimtelijke installaties bevragen functie, schaal, verhoudingen en vorm van de tentoonstellingsruimte. Met deze tautologie als fundering wordt er verder aan een gelaagd oeuvre gebouwd, waarin de materialiteit een grote rol speelt: het objet trouvé en recuperatie materialen komen vaak terug, alsook een gesatureerd kleurgebruik. De combinatie van deze elementen versterken een bepaalde psychologische geladenheid, die pervers getint, zelf relativerend en tragi-komisch is. Sommige van deze nieuwe objecten komen voort uit of zetten aan tot een nieuwe handeling, soms vastgelegd op video, waarbij ook de toeschouwer geactiveerd kan worden.

---