Geboren in 1984, Eindhoven (Holland).

De schilderijen van Marie-Louise Wasiela geven een ruimtelijkheid weer die zich uitstrekt buiten de kaders van de werken. Balancerend tussen het groteske en schoonheid wordt er gespeeld met de fragiele balans tussen mens en natuur, soms bruut en direct, andere keren juist met een ijle transparantie. De werken die getoond worden bij ART CONTEST laten je kijken naar de habitat, de leefomgeving, waar niets zeker is en alles nog open ligt. De spanningen die daaruit voortkomen staan lijnrecht tegenover een zekere sereniteit, die ook uit de werken springt.

Meestal staat een mens of dier centraal, onderdeel van de omgeving waarin het zich bevindt, maar er tegelijkertijd niet in thuishoort. In de paradijselijke omgevingen zijn vaak sporen van menselijke aanwezigheid te vinden, gebouwen, kassen of ruïnes.

De toeschouwer speelt hierbij een belangrijke rol en wordt als een voyeur een blik gegund in de ambivalente wereld van M.L Wasiela.’

---