Cristian Bors, geboren in 1980, Antwerpen.
Marius Ritiu, geboren in 1984, Antwerpen.

Bors & Ritiu is een kunstenaarsduo dat gretig gebruik maakt van methodesvan toeëigening en overidentificatie, en de kunstmarkt bekritiseert met eendosis humor die verder gaat dan een postmoderne ironie. Hun werk komt dichtbij een artistieke vorm van activisme, een soort vermomde avant- garde die een al te openlijke politieke boodschap schuwt. (Er is geen programma). Als beeldende kunstenaars verwikkelen Bors & Ritiu zich in hun eigen kritiekals personages in een eigen verhaalZe hanteren hun tweeledigepersoonlijkheid en bijhorende avatars om een ambiguïteit te creëren, en eenontleende beeldtaal op zichzelf terug te plooien als een soort van kortsluiting. (Een strange loop). Ze frustreren het verlangen van de toeschouwer door zijn verwachtingen terug te kaatsen als een boomerang. 

Pieter Vermeulen (September 2013)

---