Artcontest 2019, ….

De wedstrijd staat open voor kunstenaars met de Belgische nationaliteit of die in België wonen en die niet ouder zijn dan 35 jaar.

Deelname aan de wedstrijd is gratis. De geselecteerde kunstenaars staan zelf in voor de tentoonstellingskosten alsook voor de kosten van het vervoer. Alle beeldende uitingsvormen en expressiemiddelen mogen worden gebruikt. Elke artistieke beeldtaal is welkom. Bij het tentoonstellen van de kunstwerken dient echter wel rekening te worden gehouden met de materiële mogelijkheden die de tentoonstellingsruimte biedt. Audiovisuele werken mogen enkel op  USB-stick formaat worden aangeboden.

 

Samenstelling van de jury

Carine Bienfait, artdirector JAP Brussel
Catherine Mayeur, docent kunstgeschiedenis
Liliane De Wachter, curator Mukha
Albert Baronian, galeriehouder
Simon Delobel, kunsthistoricus en curator.

 

Inschrijvingsformulier en inschrijvingsvoorwaarden

Kandidaten worden verzocht een dossier in te dienen in standaard A4 formaat van maximaal 20 bladzijden. Om u online in te schrijven downloadt u hier het inschrijfformulier 2019. Verder voegt u uw pdf-dossier van maximaal 5MB bij alsook de links naar uw videobijdragen indien van toepassing. Kunstenaars die video’s presenteren dienen de links naar die video’s in de daartoe voorziene vakjes te plakken onder “online inschrijving

Het dossier moet volgende bevatten :

–  het door de kandidaat ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier 2019
– foto’s van het project dat de kandidaat wenst te installeren of van de reeks werken waarvan het te exposeren werk deel uitmaakt of nog van 3 tot 5 werken naar keuze.
– een omschrijving van de manier van aanpak van de kunstenaar
–  een curriculum vitae
–  een foto van de kandidaat zelf

Kunstenaars die video’s presenteren dienen de links naar die video’s in de daartoe voorziene vakjes te plakken onder “online inschrijving

Het staat de kandidaat vrij te kiezen voor een thema of onderzoeksproject.

 

De data

Dossiers plus inschrijvingsformulieren moeten uiterlijk op 31 mei 2019 bezorgd worden op onderstaand adres:

  • Eendrachtstraat 21, 1050 Brussel (u kunt de bescheiden ook persoonlijk in de brievenbus deponeren; gelieve in dat geval niet aan te bellen).

De tentoonstelling zal plaatsvinden vanaf najaar 2019 in het Vanderborghtgebouw.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op de openingsreceptie van de tentoonstelling.

 

De prijzen

Eerste laureaat

–  Prijs van de Stichting Boghossian: 9.000€
–  een solotentoonstelling in het Galerie van de Botanique (2020).

Tweede laureaat

–  Prijs van de Stichting Boghssian : 6.000€
–  een solotentoonstelling in de C-Box van de Centrale for Contemporary Art in 2020.
–  een cheque ter waarde van 1000€ voor aankoop van materiaal bij Cadr’art.

 

Derde laureaat

–  Sabamprijs: 3.000€
–  een tentoonstelling in het “Vitrine” Sabam.

 

Aanvullende informatie

De 10 kandidaten van wie het werk door de jury werd geselecteerd, zullen hiervan per e-mail op de hoogte worden gebracht.

Voor elke geselecteerde kandidaat zal op de website www.artcontest.be een webpagina worden aangemaakt waarop het cv van de kunstenaar, afbeeldingen van het werk en een door de kandidaat zelf opgestelde presentatie worden geplaatst. De teksten hiervoor dienen uiterlijk op 31 juli 2018 en in 3 talen (FR-NL-EN) te worden aangeleverd.

De tentoonstelling zal vanaf najaar 2019 te zien zijn in het Vandenborghtgebouw.

De drie prijzen zullen tijdens de openingsreceptie van de tentoonstelling (vernissage)  worden uitgereikt aan de eerste drie laureaten.

Winnaars van voorgaande edities moeten 5 jaar wachten voordat zij opnieuw aan de wedstrijd mogen deelnemen.

Niet geselecteerde kandidaten kunnen vanaf 1 september 2019 hun dossiers komen ophalen op bovenvermeld adres, enkel vrijdagmorgen. Dossiers die vóór eind december 2019 niet zijn  afgehaald, worden geacht definitief te zijn achtergelaten.

Kandidaten die zich inschrijven voor deelname aan de wedstrijd, aanvaarden volledig en zonder voorbehoud  alle voorwaarden van dit reglement.

Het organisatiecomité zal de grootst mogelijke zorg dragen voor alle werken en sluit daartoe ter dekking een verzekering af voor een bedrag van ten hoogste € 1,600.

Alle informatie met betrekking tot het verloop van de wedstrijd kunt u vinden op onze website www.artcontest.be. Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij Valérie Boucher.

 – www.artcontest.be –