Geboren in 1980, Sevilla (Spanje).

Het picturale werk van Gloria Martín gaat uit van de museale wereld en de sacralisering van het kunstobject welke worden gezien als overblijfselen uit het heden die aanzetten tot nadenken over hun betekenis, geschiedenis en plaats in het geheel. MartÍns schilderwerk is de metataal waarmee zij haar intieme wereld verwoordt en ons dichter bij het Museum brengt middels thema’s die verband houden met de picturale taal en de dialectiek van vorm en inhoud.

De getoonde schilderijen op de ART CONTEST wedstrijd maken deel uit van het project ‘El Traslado de la imagen’. Ze hebben betrekking op het historisch geheugen van de kunst en op de afwezigheid van het kunstwerk in de museale setting. Dit project is geïnspireerd op de documentaire foto’s over het leeghalen van het Prado tijdens de Spaanse burgeroorlog. Het idee van het lege museum wordt actueel gemaakt door de desolate beelden van een museum in oorlogstijd om te vormen tot een mogelijke metafoor voor de toestand waarin  cultuur vandaag de dag verkeert.

---