Geboren in 1986, Gent.

Gauthier Oushoorn probeert consequent elke vorm van vakmanschap te omzeilen terwijl hij altijd refereert naar de essentie van het medium en het materiaal.
Hij zoekt manieren om zijn kennis als volleerd houtbewerker te omzeilen, soms door ingrepen waardoor het proces onvoorspelbaar wordt of door de manier waarop hij zijn keuzes baseert op praktische probleemstellingen.
Er is steeds een subtiel ruimtelijk en architectonisch denken dat zoekt naar elegante, soms bijna vluchtige oplossingen.

---